середа, 15 березня 2017 р.

СОВІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

У літературі кожного народу, серед її великих творців, є поети, імена яких оповиті невмирущою любов'ю і славою. Таким поетом українського народу є Тарас Шевченко, чия безсмертна спадщина – одна з найбільших вершин людського генія. Шевченко - велетень духу, митець могутньої творчої сили, непримиренний борець проти будь-якого гноблення людини людиною. Поезія, мистецтво слова поєдналися в його творах з соціальною боротьбою і становлять з нею суцільний органічний сплав. В історію людської культури він ввійшов не тільки як геніальний народний поет України, а й як найбільший, поряд з О. Пушкіним і А. Міцкевичем, поет слов'янства, як поет-гуманіст світового значення.
Тарас Шевченко виступив як поет-новатор, приніс з собою в українську літературу «слово нове», новий світ поезії, неповторні образи, картини й барви, небачене раніше багатство й широчінь тем, ідей, мотивів, жанрових форм, вивів українську літературу на шлях реалізму й народності.
Любі друзі! До вашої уваги книжкова виставка «Совість української нації»Сьогодні ми проведемо екскурс по її поличках, присвячених  творчості Тараса Шевченка.
Перша поличка «Єднаймо душі словом Кобзаря»
У ній розміщений тритомник  книг про життя й діяльність видатного сина України.
Симоненко Р. Г. Тарас Шевченко та його доба : у 3. т. / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. – Харків, 2013
Живий і неповторний образ Тараса Григоровича, про його чуйну і зворушливу душу, погляди на світогляд ви дізнаєтеся переглянувши книгу
Великий рід людини : науково-популярний нарис. – Київ : ЕЛІБРЕ, 2008. – 160 с.
      А в збірнику Ошуркевич О. Ф. Оповіді Шевченкового краю. Записи, впорядкування і примітки / О. Ф. Ошуркевич. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2004. – 132 с. вперше публікуються фольклорні і мемуарного характеру матеріали про Шевченків край, його – легенди, перекази, спогади.
У цій книзі, використовуючи документальні та мемуарні джерела, автор спробував відстежити поворотні моменти в долі українського класика, прагнув виявити, наскільки це було можливо, маловивчені лінії двоюрідних родичів поета і тим самим доповнити вже наявні дані генеалогічних досліджень.
Ось так ми перейшли до другого розділу «Шевченкові думки переживуть віки»
Багато шевченкознавців, дослідників вивчають сьогодні біографію Тараса Григоровича Шевченка. Чимало вже написано… Хто ж він? Із відміряних йому Богом років короткого земного віку 24 припало  на кріпацтво, ще десять – солдатчини і заслання.  Дев’ятирічним хлопчиком залишився без матері, у 12 років – круглий сирота. Ні власного даху над головою, ні дружини, ні дітей. А мріялось…
Про нього ви можете прочитати у таких збірках: «Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розповідях сучасників / Упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. –  Харків : Прапор, 2004. – 352 с.
Жур П. В. Труди і дні Кобзаря : літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / П. В. Жур. – Київ : Дніпро, 2003. – 520 с.
Франко І. Шевченкознавчі студії / І. Франко. – Львів : Світ, 2005. – 472 с.
Козак М. Дано любить, терпіть, страждать… Драма особистого життя Тараса Шевченка. – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 100 с.
Спогади про Тараса Шевченка. — Київ : Дніпро, 1982. — 547 с. іл.
До збірника спогадів про Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861) ввійшли мемуари його сучасників. Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди життя славного сина українського народу, революційного демократа, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури.
    По-народному глибинне Шевченківське слово – то невичерпна скарбниця поетичної мудрості й краси. "Кобзар" Т. Г. Шевченка – то є святиня українського народу, національна Біблія України. Тому третій розділ ми назвали «Гортаючи сторінки «Кобзаря»
Тут, звичайно представлені «Кобзарі» усіх видавництв: і ювілейне видання, і подарункові, і для школярів, та англійською, польською мовами.
Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Київ: Дніпро, 1999. – 672 с.
Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко – Львів: Каменяр, 2011. – 915 с.
Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Київ: Наукова думка, 1997. – 368 с.
Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Київ: Дніпро, 1986. – 542 с.
Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Львів: Світ, 2013. – 408 с.
Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 960 с.
Всі слова, думки і почуття лягли на аркуші паперу від свого палкого серця і щирої душі. Ми щиро захоплюємося високим образом Кобзаря, його громадянською принциповістю і моральною чистотою, почуттям справедливості, відданістю правді і свободі. Та чи можемо ми собі уявити сповна, що за цим стояло, скільки це вимагало душевних сил і боротьби, скільки це коштувало мук та болю, скільки  для цього треба було прозрінь думки і висоти духу?
Щоб це уявити, треба добре знати не лише самого Шевченка, а й його епоху, атмосферу життя суспільства, ту історичну реальність, в якій геніальний поет був самим собою. Так і ми «підійшли» до четвертого розділу «Шевченко для усіх століть».
Широкому колу читачів представлена творча спадщина поета та інші унікальні матеріали із музейної збірки Шевченківського національного заповідника у книзі
Шевченкова криниця: збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка. – Київ: Криниця, 2003. – 288 с.: портр.  Скарби Тарасової Гори
В одному томі книги Шевченко Т. Г. Усі твори в одному томі / Т. Г. Шевченеко. – Київ: Ірпінь : Перун, 2007. – 824 с. вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, які принесли митцеві любов українського народу та обесмертнили його ім’я.         Також  до вашої уваги його основні твори
Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Т. Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка. 2001
Ці видання містять усю відому сьогодні літературну  та образотворчу спадщину Тараса Шевченка: поетичні, драматичні та прозові твори; щоденник, автобіографію, статті, археологічні нотатки, записи народної творчості; листи, ділові папери; малярські та графічні роботи Шевченка-художника.
Для багатьох поколіть – і не тільки українських – Шевченко означає так багато, що здається, що ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо… Та він росте і розвивається в часі, в історії, і нам ще йти і йти до його осягнення.
Провідним мотивом творчості Шевченка, що пронизує також весь його життєвий шлях, була самовіддана любов до України і нерозривно пов'язана з нею ненависть до всіх її гнобителів. Його революційний заклик «… вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте» був зовсім новим словом не лише в українській літературі. У розвитку національної і соціальної самосвідомості українського народу творчість Шевченка відіграла величезну роль.  
Хай же й сьогодні, і в наступні роки розбудови України обпікає промерзлі наші душі огнем словесним Шевченко, хай воскресає він, пророк народу нашого, повсякчасно у наших помислах і державних ділах.


Немає коментарів:

Дописати коментар